Pentru anul de învăţământ 2018-2019, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs locuri pentru admitere la instituţiile de formare profesională iniţială care pregătesc necesarul Ministerului Afacerilor Interne sesiunea de admitere august – septembrie 2018 şi sesiunea de admitere ianuarie 2019 după cum urmează:
1. Numărul de locuri pentru sesiunea de admitere august-septembrie 2018:

a) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
 10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;
 50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
o 43 locuri alocate Jandarmeriei Române;
o 6 locuri alocate SPP;
o 1 loc alocat SIE;
 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie
pentru învăţământul cu frecvenţă redusă –domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.
b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).
c) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

2. Numărul de locuri aprobate pentru sesiunea de admitere ianuarie 2019:
Învăţământ postliceal pentru formarea subofiţerilor, învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor: 1 an

a) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi):
o 317 locuri alocate Jandarmeriei Române;
o 25 locuri alocate S.I.E.;
o 8 locuri alocate S.P.P.;

b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi):
o 335 locuri alocate Jandarmeriei Române;
o 15 locuri alocate S.I.E.

CRITERII DE RECRUTARE PENTRU OFIŢERI, MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Cererile de înscriere/participare la sesiunea de august – septembrie 2018 şi ianuarie 2019 se depun de candidaţi pentru locurile MAI la unităţile de recrutare până la următoarele date limită:
a) 25 mai 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2018 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;
b) 15 iunie 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august – septembrie 2018 la şcolile postliceale ale MAI;
c) 23 noiembrie 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la şcolile postliceale ale MAI.

Data limită de depunerea dosarelor este de 15 iunie 2018 pentru instituţiile de învăţământ superior 13 iulie 2018 (sesiunea august – septembrie 2018) respectiv 14 decembrie 2018 (sesiunea ianuarie 2019) pentru şcolile postliceale ale MAI .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt din municipiul Slatina, str. Cazărmii nr. 40, Serviciul Resurse Umane 0249/437901, 0249/437904 interior 24558 / 24535.
Spre informarea dumneavoastră, vă comunicăm faptul că, până la această dată, au fost recrutați /înscriși un număr de 22 candidați pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, 131 candidați pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, și un număr de 2 candidați pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni.

Comparativ cu sesiunile anterioare:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

înscriși 26 – admiși 3

Prima sesiune:
1. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – înscriși 100 – admiși 43

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni
înscriși 2 – admiși 1
A doua sesiune sesiune:

2. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – înscriși 139 – admiși 32

Comentarii pe Facebook