În urma fenomenelor hidro-meteorologice periculoase (grindină, vânt și precipitații) înregistrate în perioada 9 – 10 iulie 2014 pe teritoriul judeţului Olt, echipe mixte de evaluare a pagubelor s-au aflat în teren, întocmind un Raport de sinteză. Conform acestuia, calamităţile naturale au afectat 16 case, 32 anexe gospodărești, 6 obiective socio-economice, 4 poduri și podețe, o punte pietonală, 12 km drumuri comunale, 8 km străzi, 8541 ha teren agricol (din care: 7308 ha culturi agricole, 111 ha solarii, 718 ha legume în câmp, 379 ha livezi, pepeni și viță-de-vie, 25 ha pășuni și fânețe). Valoarea pagubelor se ridică la suma de 31073 mii lei.
grindina si intemperii
 

Bucur Borcan

Comentarii pe Facebook