Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Ialomița informează că, începând cu data de 31 martie 2015, se efectuează plata aferentă Ajutorului Naţional Tranzitoriu (ANT) – schema cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine pentru anul de cerere 2014.

La nivelul judeţului Ialomița a fost autorizată la plată suma de 3.371.214,61 lei pentru un număr de 837 fermieri ialomiţeni, respectiv 123.982 animale eligibile, din care 104.806 ovine și 19.176 caprine.

Cuantumul calculat pentru ovine/ caprine este de 28,08lei/cap animal.

Reamintim faptul că Ajutorul Naţional Tranzitoriu în sectorul zootehnic – schema cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine se acordă producătorilor agricoli, crescători de ovine/caprine, pentru femelele de ovine și/sau femelele de caprine identificate conform legislaţiei în domeniu și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. efectivul din exploataţie cu cod Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) este de minim 50 capete femele ovine/25 capete femele caprine, care au împlinit vârsta de minim un an la data de 30 martie a anului în care se face solicitarea primei;
  2. efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima este în scris în RNE la data solicitării primei;
  3. efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima este menţinut în exploataţie la adresa/locaţia menţionată în cererea de plat pe perioada de reţinere de 100 zile de la data-limită de depunere a cererii de plată;
  4. deţine registrul individual al exploataţiei, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE.
Comentarii pe Facebook