Home Afaceri, Nou Cum se face o chitanță de plată valabilă?
AfaceriNou

Cum se face o chitanță de plată valabilă?

Urmareste-ne pe Google News

Oferirea sau acordarea unei chitanțe de plată (fiscală) este un lucru obișnuit atunci când primiți la schimb un bun sau serviciu. Nu contează dacă suma de bani este mică sau mare, chitanța este importantă. Cu aceasta puteți atesta plata efectuată. În acest fel, orice afacere, lucrător independent sau persoană fizică va fi acoperit din punct de vedere legal. Odată cu această chitanță, se va presupune că persoana este mulțumită de prestație și a plătit ceea ce a fost stabilit. Dacă trebuie să faceți o chitanță de bani, vă vom explica pas cu pas cum să faceți o chitanță de plată/fiscală sau să completați una.

Cum se redactează o chitanță de plată valabilă din punct de vedere legal

Informațiile care trebuie să apară obligatoriu pe o chitanță de bani sunt următoarele:

 • Denumirea unității/furnizorului
 • Codul de identificare fiscală
 • Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului
 • Adresa sediului
 • Denumirea, numărul și data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului
 • Numele si prenumele persoanei fizice/denumirea unității care depune sume si explicația sumei încasate (pentru persoanele juridice se va completa cu: codul de identificare fiscal, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, adresa sediului
 • Suma în cifre și litere
 • Semnătura casierului

Reguli pentru efectuarea unei chitanțe de plată/fiscale

Este important să rețineți că o chitanță de plată poate fi redactată de mână sau pe computer. Forma pe care o alegeți este indiferentă, deși una realizată și tipărită cu computerul va fi întotdeauna mai bună.

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți, este să lăsați un spațiu liber, să puneți locul și data în colțul din dreapta sus. În acest fel, se va reflecta că tranzacția a fost făcută într-un loc fizic și la o anumită dată.

Trebuie să țineți cont întotdeauna să lăsați spații libere pentru completarea informațiilor legate de identificarea persoanei care va efectua plata, motivul acesteia, data, semnătura, etc.

Mulți profesioniști din lumea businessului folosesc un șablon de chitanță de plată cu toate casetele pentru a le completa. Totuși, există însă și alte persoane care preferă să le facă manual, mai ales dacă serviciul sau bunul oferit este punctual.

Exemplu de chitanță de plată/fiscală

Nu există o chitanță standard, deci poate cuprinde o mulțime de date; cu cât sunt mai multe, cu atât mai bine. Una dintre exemplele clasice poate fi:

„Subsemnatul__________, identificat/identificată cu actul de identitate seria ____nr. __________ eliberat de __________ la data de__________, cu domiciliul în localitatea_____________, str. ________________ nr. _____ bl. ___, sc. ____, ap. _____,sectorul/județul _________, și rezident în______. Declar că primesc de la Dl. / D-na. ______, cu actul de identitate ______, suma de ______ lei, pentru ______

Data, ______
Semnătura, ______”

Cum se completează o chitanță de plată/fiscală

În funcție de modelul fiecărei chitanțe, în momentul când o completați trebuie să țineți cont de următoarele aspecte:

 • Analizați cu atenție chitanța. Trebuie să știți ce să completați în fiecare casetă. De preferat ar fi să o citiți de mai multe ori.
 • Nu o semnați înainte de a primi și număra banii. Amintiți-vă că este un document legal.
 • Dacă este necesar, o puteți anula, pentru aceasta este necesar să scrieți în fața acestuia cu scris de mână lizibil „ANULAT” și trebuie să fie semnată de persoana care a dat banii că este de acord să anuleze respectiva chitanță de bani.
 • Descrieți produsele în detaliu. În cazul în care este nou, specificați acest lucru; dacă este utilizat, este recomandat să adăugați sintagma “Utilizat” sau „Folosit” și trebuie să specifice dacă vi se oferă orice tip de garanție sau reparație.
 • Puneți data efectivă de primire a banilor.
 • Recomandat este să completați un model de chitanță și să îl imprimați în dublu exemplar sau să îi faceți o fotocopie.

Amintiți-vă că poate în țara dvs. nu sunt 100% legală. Luați în considerare acest lucru și, dacă aveți întrebări, consultați întotdeauna un avocat specializat.

5/5 - (1 vote)

Author

ThePOC

error: Content is protected !!