Numerele în limba spaniolă sau castiliană se scriu destul de ușor, ele sunt un amestec de franceză și italiană. În acest articol vă explicăm cum să scrieți numerele de la 1 la 10, 20, 50 și 100, numere de la 100 la 999 și 1000 în limba spaniolă.

Numere de la 1 la 100 în limba spaniolă


Numerele de la 1 la 100 se scriu în limba spaniolă în felul următor:

 • 0 – cero
 • 1 – uno
 • 2 – dos
 • 3 – tres
 • 4 – cuatro
 • 5 – cinco
 • 6 – seis
 • 7 – siete
 • 8 – ocho
 • 9 – nueve
 • 10 – diez
 • 11 – once
 • 12 – doce
 • 13 – trece
 • 14 – catorce
 • 15 – quince
 • 16 – dieciséis
 • 17 – diecisiete
 • 18 – dieciocho
 • 19 – diecinueve
 • 20 – veinte
 • 21 – veintiuno, veintiuna
 • 22 – veintidós
 • 23 – veintitrés
 • 24 – veinticuatro
 • 25 – veinticinco
 • 26 – veintiséis
 • 27 – veintisiete
 • 28 – veintiocho
 • 29 – veintinueve
 • 30 – treinta
 • 31 – treinta y uno, treinta y una
 • 32 – treinta y dos
 • 33 – treinta y tres
 • 34 – treinta y cuatro
 • 35 – treinta y cinco
 • 36 – treinta y seis
 • 37 – treinta y siete
 • 38 – treinta y ocho
 • 39 – treinta y nueve
 • 40 – cuarenta
 • 41 – cuarenta y uno, cuarenta y una
 • 42 – cuarenta y dos
 • 43 – cuarenta y tres
 • 44 – cuarenta y cuatro
 • 45 – cuarenta y cinco
 • 46 – cuarenta y seis
 • 47 – cuarenta y siete
 • 48 – cuarenta y ocho
 • 49 – cuarenta y nueve
 • 50 – cincuenta
 • 51 – cincuenta y uno, cincuenta y una
 • 52 – cincuenta y dos
 • 53 – cincuenta y tres
 • 54 – cincuenta y cuatro
 • 55 – cincuenta y cinco
 • 56 – cincuenta y seis
 • 57 – cincuenta y siete
 • 58 – cincuenta y ocho
 • 59 – cincuenta y nueve
 • 60 – sesenta
 • 61 – sesenta y uno, sesenta y una
 • 62 – sesenta y dos
 • 63 – sesenta y tres
 • 64 – sesenta y cuatro
 • 65 – sesenta y cinco
 • 66 – sesenta y seis
 • 67 – sesenta y siete
 • 68 – sesenta y ocho
 • 69 – sesenta y nueve
 • 70 – setenta
 • 71 – setenta y uno, setenta y una
 • 72 – setenta y dos
 • 73 – setenta y tres
 • 74 – setenta y cuatro
 • 75 – setenta y cinco
 • 76 – setenta y seis
 • 77 – setenta y siete
 • 78 – setenta y ocho
 • 79 – setenta y nueve
 • 80 – ochenta
 • 81 – ochenta y uno, ochenta y una
 • 82 – ochenta y dos
 • 83 – ochenta y tres
 • 84 – ochenta y cuatro
 • 85 – ochenta y cinco
 • 86 – ochenta y seis
 • 87 – ochenta y siete
 • 88 – ochenta y ocho
 • 89 – ochenta y nueve
 • 90 – noventa
 • 91 – noventa y uno, noventa y una
 • 92 – noventa y dos
 • 93 – noventa y tres
 • 94 – noventa y cuatro
 • 95 – noventa y cinco
 • 96 – noventa y seis
 • 97 – noventa y siete
 • 98 – noventa y ocho
 • 99 – noventa y nueve
 • 100 – cien

Numerele de la 30 la 99 în limba spaniolă se formează după cum urmează: Zece (Decena) (30,40,50,60,70,80,90) + și (y) + numere de la 1 la 9

De exemplu:

31 = 30 + y(și) + 1 / treinta y uno

95 = 90 + y(și) + 5 / noventa y cinco


Numere de la 100 la 1000

Iată cum se scrie în limba spaniolă de la 100 la 999:

 • 100 – Cien /ciento
 • 200 – doscientos
 • 300 – trescientos
 • 400 – cuatrocientos
 • 500 – seiscientos
 • 600 – seiscientos
 • 700 – setecientos
 • 800 – ochocientos
 • 900 – novecientos
 • 1.000 – Mil
 • Dos millones (Două milioane)

Pentru a forma numere de la 100 până la 999 în limba spaniolă trebuie doar să respectați regula numerelor de la 30 la 99:

120 = 100 + 20 / ciento veinte

205 = 200 + 5 / dos cientos cinco

235 = 200 + 30 + y + 5 / doscientos treinta y cinco

999 = 900 + 90 + y + 9 novecientos noventa y nueve

Comentarii pe Facebook