Home Cultural Care este diferența dintre catolici, protestanți și ortodocși?
Cultural

Care este diferența dintre catolici, protestanți și ortodocși?

Cea mai importantă religie din lume este creștinismul. Pe scară largă, creștinismul este principala religie pentru 164 de țări din 237, prin intermediul a trei tipuri diferite de biserici: catolică, protestantă și ortodoxă. Se pare că toți catolicii și protestanții sunt creștini, însă opusul acestei afirmații nu este valabilă. La prima vedere nu există o mare diferență între creștinii ortodocși și creștinii catolici, iar dacă analizăm mai atent există totuși unele diferențe între aceste religii. Prin urmare, pentru a elimina orice confuzie în acest sens în acest articol vom vedea care este diferența dintre catolici, protestanți și ortodocși.

Catolicii, protestanții și ortodocșii se închină aceluiași dumnezeu, Isus Hristos, considerat Mesia, practic cele trei religii se bazează pe aceeași carte sacră, Biblia.

Creștin = cel care crede în Hristos (Isus).

Principalele diferențe dintre catolici, protestanți și ortodocși

Diferențele dintre protestanți, catolici și ortodocși sunt acelea legate de cum este practicată religia în sine, astfel se poate vorbi doar despre o diferența de doctrină. Pentru a nu lungi vorba, o să începem prin a vă explica care sunt diferențele principale dintre aceste 3 religii.

Autoritatea scripturilor. Protestanții recunosc doar Biblia și scripturile sale ca pe o sursă de autoritate în religie, adică acceptă doar ceea este scris în Biblie și nimic altceva. Catolici și ortodocși recunosc pe lângă Biblie tradiția orală construită de-a lungul secolelor prin diferite dogme și doctrine. Protestanții resping orice noutate nescrisă în Biblie.

Această divergență este în esență cea care a generat diferențele dintre protestanți și celelalte două religii creștine. De exemplu, catolicii cred în purgatoriu, iar ortodocsia nu crede în ea. Ortodocși o cinstesc pe Fecioara Maria pe care o consideră o figură sfântă și se roagă sfinților, iar protestanții nu se roagă sfințiilor și o reneagă pe Fecioara Maria, acest lucru apare ca urmare a stabilirii diferițelor doctrine de-a lungul secolelor.

Papa. El este figura principală a catolicismului. Acesta este considerat reprezentarea pe Pământ a lui Isus Hristos și figura autorității Bisericii Catolice. Cuvântul său este o sursă de influență pentru catolici și este considerat infailibil. Catolicii recunosc autoritatea episcopilor și a ierarhiei catolice, însă protestanții nu îl recunosc pe papa și nu permit căsătoria păstorilor.

Pentru protestanți și ortodocși, Papa este o figură importantă, deoarece rămâne un susținător de frunte al religiei creștine, însă nu îl recunosc pe deplin ca fiind o sursă de autoritate, deoarece cred că nici o ființă umană nu este infailibilă, numai cuvântul lui Dumnezeu este.

O altă diferență majoră între catolici și protestanți, și anume aceea care instigă schisma și cea a lucrărilor meritorii. Prin urmare, potrivit catolicilor și credinței ortodoxe nu este suficient să fii “mântuit” de Isus Hristos, ci doar de către Dumnezeu. Această credință trebuie completată prin fapte, inclusiv prin cele șapte sacramente: Printre elementele esențiale ale doctrinei ortodoxiei catolice adoptată sunt cele șapte sacramente: Botezul, Mirul, Euharistia (Sfânta Împărtășanie), penitență, sacramentul preoției, taina căsătoriei și ungeri extremă. Protestanții recunosc doar Botezul și Euharistia, pentru că aceștia sunt singurele sacramente instituite de Isus conform Bibliei.

Bărbați din biserici. Există, de asemenea, o mare diferență între bărbații bisericilor catolice și protestante. Printre catolici, preoți studiază seminar, iar apoi sunt întăriţi şi cumva consacraţi printr-un sacrament special de către un episcop, ceea ce îi face capabili să ofere celorlalți cele şase sacramente. Preoții catolici depun un jurământ prin care se angajează să rămână celibatari pentru tot restul vieţii lor, și sunt considerați de către Biserică ca fiind diferiți de oamenii obișnuiți, aceștia acționează în numele lui Isus Hristos, însă preoții ortodocși trebuie să se căsătorească pentru a putea sluji.

Printre protestanți nu există preoți, ci pastori. Toată lumea poate deveni pastor în teorie, chiar și femei. În general, pastorii sunt instruiți în teologie, apoi la rândul lor pot instruiri alte persoane pentru a deveni pastori. Rolul acestora este mai degrabă de a consilia sau de orienta comunitatea (parohia) să își găsească rolul și de a ajuta la dezvoltarea socială. Ei se pot căsători și își pot întemeia o familie.

Majoritatea protestanților recunosc dogma creștină comună a trinității lui Dumnezeu și autoritatea Bibliei. Totuși, spre deosebire de catolici și ortodocși, ei se opun interpretării Sfintei Scripturi. Majoritatea protestanților neagă icoanele, monahismul și venerarea sfinților, crezând că o persoană poate fi salvată prin credința în Isus Hristos. Unele dintre bisericile protestante sunt mai conservatoare, unele dintre ele sunt mai liberale (mai ales această diferență de opinii privind căsătoria și problemele de divorț), multe dintre acestea fiind implicate activ în lucrarea misionară.

Comentarii pe Facebook
5/5 - (3 votes)

Author

ThePOC

error: Content is protected !!