Home Afaceri, Nou Ce sunt activele și pasivele în contabilitate?
AfaceriNou

Ce sunt activele și pasivele în contabilitate?

Urmareste-ne pe Google News

active si pasive
Activele și pasivele sunt elemente cheie ale unei contabilități care aparțin întreprinderilor si reflectă în expresie valorică soldurile sau rapoarte privind situația financiară a organizației. În afaceri și contabilitate este foarte important să se știe ce reprezintă activele și pasivele pentru a putea face deosebirile între ele. Prin urmare, în acest articol vă vom explica ce sunt activele și pasivele în contabilitate.

Ce reprezintă activele și pasivele?

Activele și pasivele sunt elemente care compun cele doua parți ale bilanțului, este, de asemenea denumit bilanț contabil – este un raport privind situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii la un moment dat.

Bilanțul reprezintă un document contabil de sinteza în care sunt prezentate elemente de activ, datorii și capital propriu ale unei companii/instituții la un anumit moment, acesta fiind un raport static (asemănat adeseori cu o fotografie făcută la un moment dat) spre deosebire de contul de profit și pierdere care prezintă un flux de venituri și cheltuieli aferente unei perioade (raport dinamic). Așadar, bilanțul contabil reflecta scriptic o sinteza în expresie bănească a patrimoniului unei societăți. Elementele bilanțului sunt activele, capitalul propriu și datoriile, ultimele două elemente fiind denumite și pasive bilanțiere.

Ce este activul?

Activul este un set de active, drepturi și alte resurse economice care aparțin unei întreprinderi, tangibile sau intangibile, din care societatea este de natură să obțină beneficii economice în viitor.

Putem distinge mai multe tipuri de active:

Activele imobilizate sau active fixe – active și drepturi dobândite cu intenția de a fi transformate in numerar, in mai mult de 1 an, cum ar fi creante, stocuri de instrumente financiare tranzactionabile, mașini și imobiliare.

Active curente sau active circulante – active și drepturi dobândite cu intenția de a rămâne mai puțin de un an; așa cum este cazul stocurilor.

Ce este pasivul?

Pasivul este suma datoriilor firmei ce trebuiesc plătite de către o societate altor entităţi (statului, persoanelor de la care se aprovizionează, salariaţilor, etc.). De exemplu, datorii:
– comerciale (exclusiv avansuri furnizori)
– credite bancare/nebancare neachitate, restante
– stabilite de catre instante judiciare
– salariale
– fiscale,
– faţă de asociaţi

Pasivele sunt prezentate pe balanța financiară și sunt de obicei împărțite în două categorii:

Pasive curente — aceste pasive se pot lichida într-un termen de mai puțin de un an de zile. Acestea includ plăți precum salarii, conturi, taxe, și facturi neachitate, venituri viitoare când se fac ajustări, fracțiuni din bondurile pe termen lung cate trebuiesc plătite în anul curent, obligații pe termen scurt (ex: din achiziționarea de echipamente), și altele.

Pasive pe termen lung — aceste pasive includ pasivele care nu se pot lichida într-un termen de un an. Ele includ bond-uri pe termen lung, împrumuturi pe perioade mari, obligații de pensie, garanții pentru produse pe termen lung și altele.— Pentru aceste pasive, o companie sau un individ trebuie să plătească după o perioadă fixă sau extinsă, spre exemplu:- un împrumut pe termen lung la bancă de până la 1 an sau peste 1 an.
Pasivele care nu au o valoare sau o durată incertă sunt numite provizioane.

Comentarii pe Facebook
3.2/5 - (4 votes)

Author

ThePOC

error: Content is protected !!