Home Afaceri Diferența dintre macroeconomie și microeconomie
Afaceri

Diferența dintre macroeconomie și microeconomie

Urmareste-ne pe Google News

În economie termenii macroeconomie și microeconomie au fost concepuți în scopul de a contribui la diferențierea unor factori specifici din această știință. Pentru a vă ajuta să îi înțelegeți în cele ce urmează, vă explicăm care sunt diferențele dintre macroeconomie și microeconomie.
macroeconomie si microeconomie

Ce este Macroeconomia?

Macroeconomia este o ramură a științelor economice care ia în considerare o serie de aspecte, cum ar fi veniturile, consumul, economiile, investițiile, rata inflației sau oscilațiile conjunctural, problemele legate de forța de muncă pe un întreg continent, o țară sau pe o anumită regiune geografică. Macroeconomia încearcă să găsească explicații pentru aceste oscilații, să găsească factorii de control relevanți și să stabilească dependențele acestora.

Într-un al doilea sens se mai înțelege, prin acest termen și teoria prin care cheltuielile totale ale unei țări sunt determinate în primul rând de fluxul de investiții, spre deosebire de monetarism, care îi conferă importanță masei banilor în circulație.

În ceea ce privește macroeconomia unei țări, variabilele cele cunoscute care se aplică la nivel de analiză sunt următoarele:

  • PIB-ul – analiza produsului intern brut
  • Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii
  • Rata dobânzii la achizițiile în rate
  • Rata șomajului

Ce este Microeconomia?

Microeconomia se ocupă cu comportamentul economic al piețelor individuale sau comportamentul agenților economici individuali privind problematica împărțirii bunurilor limitate și a venitului limitat. Microeconomia este ramura care vizează comportamentul fiecărui actor economic în parte, cum ar fi asociațiile familiale, întreprinderile sau lucrătorii. Ea studiază cu atenție cererea și oferta între consumatori și ofertanți, nivelul prețurilor sau elasticitatea fiecărui produs. Prin aceasta se ajunge la un acord între nevoile consumatorilor și întreprinderilor care oferă bunuri și servicii în funcție de necesitățile consumatorilor.

În cadrul microeconomiei indivizii sunt văzuți ca forță de muncă, ca și consumatori ai bunurilor produse, pe care aceștia le consumă cu scopul de a-și maximiza folosința. Unitățile de producție utilizează factorii de producție cum ar fi munca, capitalul, progresul științific cu scopul de a maximiza profitul.

Care sunt diferențele dintre macroeconomie și microeconomie?

Principalele diferențe dintre macroeconomie și microeconomie care ne ajută să le distingem între ele sunt următoarele:

  • Macroeconomia studiază evoluția nivelului general, iar microeconomia studiază evoluția nivelului individual, aceasta din urmă caută o perspectivă individuală spre deosebirea de cealaltă.
  • De asemenea, macroeconomia studiază actorii economici globali, ca de exemplu o țară, iar microeconomia studiază, ca de exemplu consumatorul.
  • Să presupunem două variabile economice diferite folosite; în macroeconomie PIB-ul observă producția totală a unei țări și în microeconomie producția totală a unei firme.
  • Există situații care afectează macroeconomia nu și microeconomia și viceversa. De exemplu, un anume produs foarte ieftin va afecta variabilele microeconomice, dar nu și variabilele macroeconomice.
  • Totuși, este bine de remarcat faptul că există situații care pot influența atât macroeconomia, cât și microeconomia, deoarece acestea nu sunt independente și depind una de cealaltă pentru ca o economie să fie cât mai stabilă.
Acordă o notă acestui articol!

Author

ThePOC

error: Content is protected !!