Home Afaceri, Nou Care este diferența dintre cesiune și vânzare?
AfaceriNou

Care este diferența dintre cesiune și vânzare?

Urmareste-ne pe Google News

În multe cazuri, auzim adesea că se vorbește despre cesiunea și vânzarea unor bunuri sau afaceri: dar care este diferența dintre cesiune și vânzare? Cei doi termeni se referă, de fapt, la contract. În continuare, vom prezenta pe rând cei doi termeni.

Cesiune: definiție

Cesiunea este o acțiune juridică prin care cedentul transmite dreptul de proprietate către un cesionar în baza unui contract, numit contract de cesiune.

În ce constă cesiunea? Cesiunea este renunțarea la ceva, la posesie, la acțiune sau renunțarea la drept a cuiva, care o face în favoarea altei persoane. Această operațiune juridică se desfășoară între două părți, actualul titular care urmează să cedeze părțile sociale deținute, și viitorul asociat care va prelua de la cel dintâi părțile sociale.

Vânzare: definiție 

Vânzarea este activitatea care constă în cedarea, înstrăinarea unor bunuri imobile, bunuri mobile, afaceri la cheie etc. în schimbul unei sume de bani. Acest proces de schimb între părți se încheie, de obicei, în baza unui contract de vânzare, care se semnează atât de vânzător cât și cumpărător, în mod evident după efectuarea plății către vânzător și după cedarea bunului către cumpărător.

Care este diferența dintre cesiune și vânzare?

În actul de vânzare, părțile se numesc „VÂNZĂTOR” și „CUMPĂRĂTOR”, în timp ce în cesiune părțile se numesc „CEDANT”, persoana care cedează dreptul de posesie; și „CESIONAR”, persoana care dobândește dreptul de posesie. Spre exemplu: un contract, o creanțe sau o datorie.

Pe deoparte, prin actul de vânzare ceea ce se transferă, este dreptul de proprietate care nu va fi transmis oficial până nu este semnat contractului de punere în posesie. Iar pe de altă parte, prin semnarea contractului de cesiune, se transferă „CESIONARULUI” doar dreptul de posesie deținut de „CEDANT”, în schimbul unei alte prestații care nu trebuie să fie neapărat o sumă de bani.

Actul de vânzare îi permite “CUMPĂRĂTORULUI” să solicite VÂNZĂTORULUI” acordarea titlului de proprietate, iar dacă nu face acest lucru, se poate emite un titlul de proprietate în baza unei hotărâri judecătorești.

În cazul cesiunii, atunci când „CEDANTUL” nu este titularul dreptului de proprietate, nu există posibilitatea de a-l chema în instanţă pentru acordarea actului de transfer al dreptului de proprietate. În acest caz, va fi necesară aflarea titularului înregistrat în titlul de proprietate, notificarea acestuia despre cesiune, și rugămintea să semneze actul de transfer al domeniului sau proprietății, înainte de a efectua o succesiune a transferurilor de drepturi.

O altă diferență dintre un contract de vânzare și un contract de cesiune poate fi evidențiată de clauzele părților, drepturile sau efectele stabilite rând pe rând în oricare dintre aceste două tipuri de contracte.

Comentarii pe Facebook
Acordă o notă acestui articol!

Author

ThePOC

error: Content is protected !!