Home Diverse, Nou Cum faci o plângere împotriva unui polițist?
DiverseNou

Cum faci o plângere împotriva unui polițist?

Fără îndoială, poliția are un rol decisiv în menținerea ordinii si siguranței publice naționale. Cu toate acestea, anumiți agenți de poliție voit sau nu, comit gesturi inadmisibile față de cetățenii din propria lor țară, care cu siguranță nu pot trece neobservate și nesancționate. Din fericire, există mai multe mecanisme care le permit cetățenilor abuzați să depună plângeri sau reclamații împotriva unui ofițer de poliție sau a unuia dintre angajații săi civili. În această secțiune, vom vedea cum se face o plângere împotriva unui polițist sau poliției naționale.

Persoanele interesate

Să începem prin a spune că, orice persoană fizică sau juridică care se consideră abuzată de conduita deplasată, neprofesională sau chiar abuzivă a unui membru de poliție sau a unei probleme legate de funcționare a unui serviciu de poliție, aceasta poate depune o plângere sau o reclamație la conducerea unității de poliție în care lucrează acel agent sau după caz, direct la parchet (procuratură). Pe deoparte, procesarea plângerii va da naștere la deschiderea unei anchete administrative din partea Direcției Generale a Poliției. Aceasta din urmă va informa membrul Poliției sau serviciul în cauză, precum și superiorii săi de adoptarea măsurilor corespunzătoare conform conduitei. Iar pe de altă parte, procesarea plângerii penale a părții vătămate de către parchet, poate avea drept consecință deschiderea unui dosar de cercetare penală pentru polițistul care a acționat în mod neconform. În caz de abuz grav, este recomandat să depunem atât o plângere penală, cât și o plângere administrativă.

Abuzurile comise de către un polițist

Fără a intra in prea multe detalii, cele mai importante fapte de abuz în serviciu comise de către poliție care sunt prevăzute în codul penal sunt:

 • arestare ilegală;
 • comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei;
 • neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege;
 • abuzul de autoritate împotriva celor arestați sau reținuți;
 • percheziții și inspecții arbitrare;
 • abuz sau neglijență în serviciu (violență, umilință etc.);
 • întârzierea repetată sau nejustificată a soluţionării lucrărilor;
 • depăşirea atribuţiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relaţiile cu cetăţenii;
 • absenţa nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu;
 • producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Ministerului de Interne;
 • încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;
 • nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă;
 • imixtiunea ilegală în activitatea altui poliţist;
 • intervenţia pentru influenţarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane;
 • mită.

În general, există un abuz de autoritate ori de câte ori un agent de poliție, profitând de puterea sa, întreprinde o sancțiune sau acțiune pe care nu ar trebui să o facă: să ne gândim la un agent care se lasă mituit, care încearcă să ne stoarcă de bani în schimbul tăcerii sale etc. În astfel de cazuri, este recomandat să atașăm materiale probante ale împrejurării situației, cum ar fi mărturii, fotografii, documente audio sau videoclipuri. De asemenea, trebuie să furnizăm oricui ne examinează reclamația informațiile necesare pentru localizarea funcționarului public: unde s-a întâmplat, la ce oră și numele polițistului.

Condițiile depunerii unei plângeri sau reclamații împotriva unui polițist

Plângerea sau sesizarea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie depusă în maxim 30 de zile de la data producerii evenimentului sau de la cunoașterea acestuia;
 • să vizeze un ofițer de poliție din țară, în special un ofițer de poliție care își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 • să se refere la un act care derogă de la Codul de etică și deontologie al polițistului din România.

Depunerea unei plângeri sau reclamații împotriva unui ofițer de poliție național

Aceasta trebuie făcută în scris, după cum urmează:

 • la parchet (procuratură) sau la inspectorii șefi din INSPECTORATELE JUDEȚENE DE POLIȚIE. Datele acestora de contact le putem găsi, dând click pe fiecare județ din harta de acest link: https://www.politiaromana.ro/ro/contact
 • personal la judecătorie, și e-mail sau poștă, prin trimiterea unei plângeri procurorului în termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal la judecătoria responsabilă zonei unde ne-a fost constatată și consemnată contravenția;
 • online, pe site-ul poliției române, completând un formular specific pentru înregistrarea reclamației noastre;
 • de asemenea, putem face o reclamația sau o plângerea mai bună cu ajutorul unui avocat.

În principiu, plângerile anonime nu ne sunt luate în considerare. În plus, Poliția este obligată să transmită Inspectoratului General de Poliție revendicările și plângerile care îi sunt adresate direct.

Pe de altă parte, în cadrul instituției există o Linie telefonică de transparență prin care putem raporta verbal faptele de corupție ale unor membri de poliție. Numărul de telefon pus la dispoziție de Anticorupție MAI este 0800.806.806. La acesta putem povesti în detaliu greșelile sau abuzurile comise de angajații din Ministerul Administrației si Internelor. De asemenea, putem reclama infracțiuni ca luarea de mită, traficul de influență, favorizarea infractorului, instigare la fals intelectual, instigare la uz de fals sau abuz in serviciu contra intereselor persoanei.

Retragerea unei cereri sau reclamații împotriva unui polițist

Reclamantul își poate retrage plângerea sau reclamația în orice moment. Cu toate acestea, Inspectoratul General de Poliție își poate continua investigațiile dacă consideră că faptele la care se face referire trebuie investigate în continuare.

Comentarii pe Facebook
Acordă o notă acestui articol!

Author

ThePOC

error: Content is protected !!