Home Cultural Cum se introduc referințele bibliografice și anexele într-o teză de studii?
Cultural

Cum se introduc referințele bibliografice și anexele într-o teză de studii?

În orice teză, o parte importantă și esențială a acesteia sunt anexele și bibliografia. Să vedem ce conțin și cum se introduc acestea.

Lucrarea de diplomă este un rezumat a întregii activității de student și are rolul de a demonstra ceea ce a învățat studentul respectiv în timpul anilor de studii. Teza are o structură bine definită și trebuie să conțină în afară de Copertă, Pagina de titlu, Declaraţia standard, Cuprinsul, Introducerea, Capitolele, Concluziile lucrării, de asemenea Anexa și Bibliografia. Aceste secțiuni sunt foarte importante deoarece îl ajută pe cititor să înțeleagă mai bine anumite puncte ale subiectului.


Ce se include în anexa unei teze de studii?

Următoarele informații sunt de obicei incluse în anexa unei teze:

  • Programe de calculator folosite în cercetare
  • Figuri/grafice, tabele sau diagrame
  • Calcule detaliate care au fost folosite pentru a ajunge la acele rezultate
  • Fotografii care servesc drept referință pentru fiecare subiect
  • Fișiere de date
  • Instrucțiuni detaliate privind metodele utilizate, cum ar fi sondaje, protocoale etc.
  • Calcule statistice
  • Lista materialelor folosite

Cum se scriu anexele într-o teză de studiu?

Într-o teză de studiu materialele de bază pentru datele, rezultatele şi comentariile cercetării sunt prezentate în conţinutul principal al tezei. În anexe trebuie prezentate doar materialele de informare care nu sunt de primă importanţă pentru teză. De obicei, anexele sunt numerotate prin litere majuscule, prin titlul specific şi prin început de pagină nouă. Titlurile anexelor trebuie să fie listate în Lista de la sfârşitul tezei, iar tabelele şi figurile/graficele din anexe trebuie listate în lista tabelelor, respectiv lista figurilor/graficelor de la sfârşitul tezei. Textul din anexe trebuie să facă referire specifică la conţinutul acesteia şi la corelaţia acestui conţinut cu subiectul tezei. Materialele din anexe nu trebuie să fie simple colecţii de date necomentate.


Cum se scriu referințele bibliografice în teza de diplomă?

Referinţele bibliografice vor conţine resursele bibliografice folosite de studentul-doctorand în scopul realizării tezei de doctorat. Acestea se prezintă ca o listă bibliografică a tuturor materialelor citate în text, aranjate în ordine alfabetică după numele primului autor. Se recomandă gruparea bibliografiei pe categorii de surse: literatură ştiinţifică (cărți și articole științifice), website-uri, legislaţie etc.


Pentru a include referințele bibliografice într-o lucrare de diplomă în mod corect trebuie să se țină cont de următoarele reguli:

– În referințele bibliografice ale unei teze nu se vor prezenta rezultatele/modelele obţinute/elaborate de către alţi autori ca fiind realizări personale. Informațiile preluate din alte lucrări care aparțin altor autori se vor cita corespunzător.

– Prin citare nu se va deforma sensul informaţiei din lucrarea originală. Trebuie făcută distincţia între a cita şi a da un citat.

– Ideile preluate din alte lucrări de specialitate se citează parantetic, indicând, între paranteze rotunde, numele de familie al autorului/autorilor şi anul publicării respectivei lucrări, urmând ca detaliile să fie prezentate în Referinţele bibliografice: De ex: (Ion Popescu, 2000); (Popescu & Ionescu, 2013). Când autorii sunt trecuţi în text şi doar anul este trecut între paranteze, se va folosi prepoziţia „şi”: Popescu şi Ionescu (2014).

– Un citat din literatura de specialitate se va face, în original, prin încadrarea lui între ghilimele urmate de specificarea sursei: (Popescu & Ionescu, 2014: 44) / (Popescu & Ionescu, 2000: 34-67). Traducerea citatului se trece la notele de subsol, urmată de numele traducătorului sau de precizarea „t.a.” în cazul în care aceasta aparţine autorului.

– Un citat dintr-un autor preluat de la un alt autor se va scrie „(Popescu, 2012, în Ionescu, 2012)”, iar la Referinţe bibliografice se va specifica lucrarea consultată, respectiv, Popescu
(2001).

– Când se folosesc referinţe multiple, se trec autorii în ordine alfabetică şi anul publicării, separaţi prin punct şi virgulă: (Vasile, 1994; Gheorghe, 1998). Dacă se citează mai multe lucrări ale aceluiaşi autor care au apărut în acelaşi an, se vor preciza în ordine cronologică folosind literele mici ale alfabetului latin: (Vasile, 1994a; Gheorghe, 1996b).

– Abrevierea folosită pentru editor sau editori este ed.

– Ediţia sau ediţiile se vor abrevia cu eds.

– Pentru referinţele preluate de pe internet, acolo unde nu este precizat autorul, se va indica, între paranteze, adresa web: (http://nume.edu/~nume autor/).

Comentarii pe Facebook
5/5 - (1 vote)

Author

ThePOC

error: Content is protected !!