Home Nou Cum să depui o plângere sau o sesizare la ITM?
Nou

Cum să depui o plângere sau o sesizare la ITM?

Orice persoană care are cunoștință de fapte care ar putea constitui o încălcare a legii în chestiuni care țin de responsabilitatea ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă, organ de specialitate existent în fiecare județ din România, aflat în subordinea Inspecției Muncii) poate solicita serviciile Inspecției Muncii și Securității Sociale. Multe dintre aceste fapte pot fi rezolvate scriind o foaie de reclamație pentru a informa autoritățile responsabile cu probleme de natură de ordine socială. De aceea, în continuare vă vom explica cum să depuneți o plângere sau o sesizare la ITM și ce trebuie să conțină aceasta.

Datorită faptului că Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) este o instituție de specialitate aflată în subordinea Inspecției Muncii, care controlează aplicarea legilor și a altor acte normative în domeniul muncii, în relațiile de munca, în securitate și sănătate în muncă la toate persoanele juridice și fizice din sectorul public, mixt, privat, atunci când vă gândiți să trimiteți o reclamație, petiție sau sesizare, cel mai indicat ar fi este să o înaintați către acest organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul Bucureşti.

Direct din cadrul Inspecției Muncii, un profesionist calificat va merge la compania în cauză pentru a investiga dacă sunt respectate reglementările actuale așa cum au fost stabilite, în special acele aspecte pe care le-ați specificat în reclamația sau sesizarea dvs.

Va trebui să depuneți o plângere sau o sesizare scrisă la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) în a cărei raze teritoriale vă aflați sau direct pe site-ul Inspecției Muncii (IM). Pentru a facilita reclamația, Inspecția Muncii pune la dispoziția salariaților din toată țara un formular online menit să semnaleze abuzuri sau nereguli produse la locul de muncă. Ca să depuneți această sesizare, nu trebuie decât să accesați secțiunea “Petiție” de pe site-ul IM și să selectați “Formular electronic pentru petiție”, după care să completați câmpurile documentului.

Plângerea/sesizarea/petiția trebuie să conțină următoarele aspecte:

  • Datelor de identificare (nume, prenume, cod numeric personal, serie, număr de buletin, e-mail, profesia și adresa reclamantului) a persoanei care face sesizarea.
  • Adăugarea datelor cu privire la angajator (firmă reclamată), adică denumire, tip (bancă, sindicat, fundație etc.), cod unic de indentificare fiscală, reprezentant, număr de telefon, adresa sediului principal și adresa locului unde se desfășoară activitatea.
  • Descrierea situației în câmpul denumit “Petiție”, identificarea celor responsabili pentru nerespectarea legii, locul și ora când au avut loc evenimentele.
  • Documente (text, imagine, arhiva) sau evenimente care să susțină nerespectarea reglementărilor.
  • Alte motive relevante.

Reamintim faptul că, dacă doriți să trimiteți o sesizare/reclamație (anonimă) către ITM pentru verificare legalităților într-o companie, inspectorii Inspecției Muncii nu o vor fi procesa, deoarece o vor declara nulă în lipsa datelor de identificare corecte. Prin urmare, atunci când doriți să faceți o sesizare către acest organ al statului, ar trebui întotdeauna să vă identificați.

 

Comentarii pe Facebook
Acordă o notă acestui articol!

Author

ThePOC

error: Content is protected !!