Home Afaceri, Nou Tipuri de contracte pentru lucrătorii sezonieri
AfaceriNou

Tipuri de contracte pentru lucrătorii sezonieri

Urmareste-ne pe Google News

Sezonalitatea se încadrează într-un context mai larg de flexibilitate și are implicații semnificative pe piața muncii. Aceasta oferă posibilitatea realizării diferitelor tipuri de contracte de muncă pe perioadele sezonului. Rolul acestora depinde însă de ceea ce prevăd aceste contracte sau acordurile specifice, activitatea firmei, natura locurilor de muncă oferite, perioada de angajare, etc. În cele ce urmează, vom vorbi despre tipurile de contracte care există pentru lucrătorii sezonieri și care sunt reglementate prin Codul muncii.

Contracte de muncă pe durată determinată (CMDD)

Contractul pe perioada determinată este una dintre cele mai utilizate forme de contract pe perioadele sezonului. Trebuie menţionat de la bun început că muncitorii sezonieri sau cei care lucrează pe o perioadă determinată nu sunt zilieri. Acestora din urmă li se aplică altă reglementare, respectiv Legea 52/2011, faţă de contractele pe perioadă determinată care sunt reglementate prin Codul muncii.

Cel mai important aspect al unui contract pe o perioadă determinată este că are o dată de început şi una de sfârşit stipulată în document. Deşi Codul muncii nu prevede o perioadă minimă pentru care poate fi încheiată o astfel de relaţie de muncă, un CMDD nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.

La expirarea termenului prestabilit, raportul de muncă încetează fără a fi nevoie de preaviz sau comunicare formală. Prelungirea contractului poate fi de comun acord între părți, și în situațiile prevăzute de lege fie poate fi prelungită valabilitatea acestuia, fie poate fi transformat într-un contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

Contract de ucenic

În munca sezonieră, contractul cel mai utilizat pentru minori și tineri este ucenicia.

Potrivit prevederilor Codului Muncii al României, ucenicia la locul de muncă se efectuează în baza unui contract de ucenicie, care reprezintă contractul individual de muncă de tip particular în baza căruia:

  • angajatorul se obligă ca, în afara plății salariului, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate și
  • ucenicul (persoană de peste 16 ani) se obligă să se formeze profesional și să muncească în subordinea angajatorului respectiv. Are o durată cuprinsă între 6, 12, 24 și maxim 36 de luni și se are în vedere dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel.

Contractul de ucenicie poate fi utilizat în toate sectoarele de turism: hoteluri, restaurante, baruri etc.

Contract cu “zero ore pe săptămână” sau contract de muncă intermitent, sau contract la chemare

Deși este încă în faza dezbaterii generale a proiectului sau a propunerii legislative, acest tip de contract cu “zero ore pe săptămână” (de muncă intermitentă) sau la chemare care funcționează deja în țări, precum Țările de Jos, ar putea fi introdus în Codul Muncii de către parlamentarii români. Este o relație de muncă prin care un muncitor se pune la dispoziția angajatorului, iar acesta din urmă folosește serviciile “angajatului” doar atunci când are nevoie, discontinuu si intermitent. În domeniul turismului este cel mai răspândit tip de contract. Contractul cu zero ore pe săptămână se adresează persoanelor sub 25 de ani și celor peste 45 de ani.

Comentarii pe Facebook
Acordă o notă acestui articol!

Author

ThePOC

error: Content is protected !!